Jernbanens Musikkorps Oslo
 • Velkommen    • Aktuelt    • Administrasjon    • Medlemmer    • Musikkutvalg    • Historie    • Samarbeidspartnere     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 368 903

 

 


Årene 1937 - 1946
Bygdeheim 1940.  Ikke en eneste tilhører under konserten.  De innfødte trodde vi var NS folk<br>
 
Bygdeheim 1940. Ikke en eneste tilhører under konserten. De innfødte trodde vi var NS folk
 
Jmk Oslo 1.mai 1946
 
Jmk Oslo 1.mai 1946
 
Fra turen til Brande i 1946.  Første gang vi er på tur med vår første fane
 
Fra turen til Brande i 1946. Første gang vi er på tur med vår første fane
 
Fra turen til Brande 1946.  Vi var flinke til å marsjere allerede den gang<br>
 
Fra turen til Brande 1946. Vi var flinke til å marsjere allerede den gang

Den spede begynnelse....

Sommeren 1937 møtte 2 tjenestemenn på Kampe-trikken. Det var Halvard Taalesen og Georg Hultman. Taalesen som var gammel musiker med Norges Musikkorps Forbunds høyeste utmerkelse Sølvtrompeten, foreslo for Hultman som da var formann i Oslo Distrikt Organisasjon at man burde gjøre et forsøk på å stifte et jernbanemusikkorps i Oslo. De ble enige om at tanken var god og at de skulle møtes igjen for å drøfte et opplegg.

Taalesen tok kontakt med Oscar Norum som ved siden av sitt arbeid ved NSB, hadde vært militærmusiker. Formannshytta på Sørenga ble for disse 3 tjenestemenn et samlingssted, og det ble mange møter her før man kom så langt at det kunne sendes ut et opprop om å melde seg interessert.

Musikkinteresserte - Kolleger!

Ønsker De å bli med i det nystartede blåseorkester?


Henvend Dem til
Jernbaneekspeditør Hj. Christensen, Avg. vg.eksp.
Formann Osc. Norum, Sørenga
Lokfyrbøter H. Taalesen, Lodalen
Vognvisitør G. Hultman, Driftsbg.

eller på førstkommende møte fredag den 22. oktober i spisesalen, Oslogt. 3, kl 20.

Arbeidsutvalget 1937Til det innkalte møte 22. oktober 1937 møtte i alt 30 tjenestemenn som var interessert i dannelsen av Jernbanens Musikkorps Oslo. Dette så jo lovende ut, mer enn man fra første stund hadde tenkt seg. Det som ble den første store oppgaven var å skaffe midler til innkjøp av instrumenter. Etter en del debatt ble man enige om å søke Interessekontoret om et lån på kr. 2.000,-. Hvis ikke lån ble innvilget i Interessekontoret, skulle man forsøke å låne i en bank. Oscar Norum stilte sin egen hytte som pant for at lånet skulle bli innvilget. Ikke noe skulle stoppe dannelsen av JMK Oslo. Søknaden fra Interessekontoret ble innvilget mot at medlemmene kausjonerte en for alle, alle for en. For å få mest mulig ut av pengene, ble det kjøpt brukte instrumenter, og 2. februar 1938 var korpset klart for sin første øvelse med Oscar Norum som dirigent.

3 måneder etter oppstart stilte korpset i demonstrasjonstog 1. mai 1938 og har siden stilt opp i samtlige 1. mai arrangement. Korpset hadde ikke bestått i mer enn 2 år før Norge ble rammet av krig, men selv i disse vanskelige tider holdt korpset ukentlige øvelser.

Den første lengre reisen korpset la ut på var til Lærdal i Sogn i pinsehelgen 1939.

Høsten 1940 døde et av korpsets medlemmer, Torvang, og for første gang spilte korpset i en begravelse. Korpset spilte sørgemarsj av Gundersen.

Under krigen fikk korpset i stand en tur til Bygdheim hotell i Gol. Turen gikk av stabelen 30-31. august 1941. Prisen var kr 3,60 for medlemmer. Vi hadde ikke uniformer på den tiden, bare luer med merket av den berømte vingen på. Folk på Gol forbandt sikkert dette merket med det NS brukte. Vi hadde bekjentgjort konsert om ettermiddagen. Vi holdt konserten, men ikke en eneste tilhører møtte opp. Senere var det noen som ringte og spurte hva slags folk vi var, og da det ble klart at det var jernbanefolk, manglet det ikke på publikum da vi spilte opp til dans senere på kvelden.

Som alle skjønner, ble medlemmene godt sammensveiset under krigen og korpset kunne derfor stå spilleklart i 1945.

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Leder: Lise- Lotte Solum, Økern Torgvei 78, 0589 Oslo e-post: loslitte@online.no